" 1"           
     .     1 -    -     food


2023 /2024 . " 1" :

- - 61

:

 • – 47
• – 14
 - – 98  

: 

• – 97  
• –1


 
« » 2023/2024  
/upl/files/Rabochaya_programma_Razgovory_o_vazhnom_(OVZ).pdf
 


          
    2022-2023


( ) ( 7.1) 
« 1» 7.1 2023/2024
  ( ) ( 7.2)  « 1» 7.2 2023/2024
 
  5.2   5.2
  5.1 5.1
    (5-9 ) « 1» 2023/2024
      ( ) 1-9   ( ) 1 «» () 1 ( )

( ) 1 «» () 2 ( )

( ) 1( 5-9 ) () 2023/2024


( ) 2( 5-9 ) () 2023/2024
20.05.2024
16.05.2024
🚑 🩺🩹💉
 


" 1"

                                                    , .

:  -